TECTRAM Enginyers
Sant lluís 59, 08850 Gavà Barcelona · 936 384 924 · · Notes legals · By BASIC Estudio & LTW
CASTELLANO
Enginyeria de projectes
Projecte nau industrial

Projectes en l’àrea industrial – projecte de nau industrial


L’experiència de TECTRAM en el sector de projectes de naus industrials és amplíssima fet que ens ha permès acabar abordant els projectes de l’àrea industrial com un tot. TECTRAM es un referent en el sector projectes de naus industrials on ha treballat una infinitat de naus industrials,  sumant una superfície total d’actuació de més de 100.000 metres quadrats anuals.
El nostre àmbit d’actuació va des de la fase de pre-adquisició de la nau industrial fins a la fase posterior a la compra, lloguer o construcció de la nau mitjançant un projecte de nau industrial. Actuem en les següents fases:
- Assessorament d’implantació

  • Anàlisi de costos tècnics
  • Mesures correctores
  • Possibilitat d’implantació
  • Anàlisi i valoració d’alternatives

- Avantprojectes i estudis de viabilitat tècnica
- Llicències ambientals
- Projectes executius d’obra nova (projecte de nau industrial
- Projectes executius de reforma

  • Obra
  • Instal·lacions

- Legalitzacions d’instal·lacions

  • Baixa tensió
  • Climatització
  • Aire comprimit

- Direcció d’Obra
- Project Management
- Construction Management
- Coordinació de seguretat i salut


Veure Serveis TECTRAM