TECTRAM Enginyers
Sant lluís 59, 08850 Gavà Barcelona · 936 384 924 · · Notes legals · By BASIC Estudio & LTW
CASTELLANO
Enginyeria de projectes
Legalitzacions d'activitats

Projecte d’activitats i llicència ambiental (Annexos I, II i III)


TECTRAM Enginyers disposa de professionals experts en la redacció del projecte d’activitats per a la obtenció de la llicència d’obertura i adequació del seu local, equipament o nau industrial a les prescripcions tècniques relatives a la protecció contra incendis, al mediambient, a la supressió de barreres arquitectòniques  i a la normativa sectorial que li sigui aplicable en cada cas.
En funció del seu impacte ambiental, les activitats es poden classificar, de menor a major complexitat, en:

  • Comunicació prèvia
  • Llicència ambiental
  • Autorització ambiental

El projecte d’activitats a redactar i el procediment administratiu que s’haurà de seguir per tal d’obtenir la llicència d’obertura d’una activitat, dependrà de la classificació de la mateixa.

La normativa d’aplicació és, a més, diversa depenent de la ubicació geogràfica de l’activitat de la que es requereix llicència d’obertura. TECTRAM ha redactat el projecte d’activitats en tota la geografia espanyola, tot i que de manera natural, el nostre àmbit d’actuació es restringeix a Catalunya i principalment a la província de Barcelona i les poblacions adjacents a Barcelona capital.

TECTRAM Enginyers posseeix una amplíssima experiència en la redacció de  projectes destinats a l’obtenció de la llicència d’obertura d’activitats molt diverses i de totes les mides.

Hem redactat el projecte d’activitats destinades a:

Activitats industrials
-        Magatzem
-        Gestors de residus
-        Indústria en general
-        Laboratori
-        Taller mecànic

 

Comerç i alimentació
-        Carnisseria
-        Escorxador
-        Mercat
-        Forn de pa
-        Supermercat

 

Cultura i educació
-        Biblioteca
-        Auditori
-        Centre de Cultura
-        Cinema
-        Ensenyament (Col·legi, Escola, Llar d’infants, Institut)
-        Teatre

 

Equipaments públics i esportius
-        Camp de futbol
-        Casal
-        Centre Cívic
-        Poliesportiu
-        Sala de congressos

 

Oci
-        Bar i Bar musical
-        Discoteca
-        Restaurant
-        Sala de ball i sala de festa

 

Sector sanitari
-        Ambulatori
-        Centre d’Assistència
-        Centre veterinari
-        Clínica
-        Hospital

 

Sector serveis
-        Aparcament
-        Campament juvenil i casa de colònies
-        Centre comercial
-        Geriàtric i residència
-        Gimnàs
-        Bugaderia
-        Neteja de vehicles
-        Oficina

 

Sector turístic

-        Alberg
-        Apartament turístic
-        Càmping
-        Hotel
Veure Serveis TECTRAM