TECTRAM Enginyers
Sant lluís 59, 08850 Gavà Barcelona · 936 384 924 · · Notes legals · By BASIC Estudio & LTW
CASTELLANO
Enginyeria d'execució
Direcció d'obra
Direcció d'obra

Els tècnics de TECTRAM Enginyers poden dur a terme la direcció facultativa del projecte d’instal·lacions (projecte elèctric, de climatització etc) i obra civil amb responsabilitat professional. Aquestes funcions es desenvolupen en un doble àmbit:

a. Funcions tècniques:

 • Interpretació i adaptació del projecte a les característiques de l’obra.
 • Coordinació tècnica entre instal·ladores, contractista, companyies subministradores, etc.
 • Preparació de plànols de detall d’obra.
 • Revisió i aprovació de plànols d’instal·lacions.
 • Revisió i aprovació de replantejos.
 • Control d’execució.
 • Revisió de plànols final d’obra, normes de funcionament i         manteniment.
 • Recepció de l’obra.

 

b. Funciones administratives:

 • Control d’amidaments.
 • Suport a les gestions per a l’obtenció de permisos oficials.
 • Suport en la gestió amb les companyies subministradores de fluids i energia.
Veure Serveis TECTRAM