TECTRAM Enginyers
Sant lluís 59, 08850 Gavà Barcelona · 936 384 924 · · Notes legals · By BASIC Estudio & LTW
CASTELLANO
Enginyeria MEDIAMBIENTAL
Assessorament ambiental

Assessorament ambiental tècnic i legal

Les tasques que TECTRAM Enginyers desenvolupa dintre d’aquest camp són:

  • Auditories d’identificació de punts forts i dèbils en gestió ambiental, estudi de compliment de la normativa actual inclòs
  • Recerca de solucions personalitzades per a la prevenció i reducció en origen de la contaminació
  • Assessorament Ambiental tècnic i legal amb manteniment dels diferents registres ambientals (declaració de residus, declaració d’ús i contaminació de l’aigua, etc)
  • Elaboració i recull de legislació ambiental. Lleis aplicables, requisits, terminis,etc.
  • Redacció de memòries per l’obtenció de subvencions i deduccions fiscals per inversions en matèria mediambiental
  • Resposta i al·legacions a requeriments ambientals de les diferents Administracions
  • Gestió Ambiental voluntària: Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, Implantació de Sistemes de Gestió Mediambientals (UNE-ISO 14001), tramitació d’ajuts i subvencions


Veure Serveis TECTRAM