TECTRAM Enginyers
Sant lluís 59, 08850 Gavà Barcelona · 936 384 924 · · Notes legals · By BASIC Estudio & LTW
CASTELLANO
Enginyeria MEDIAMBIENTAL
Certificació energètica

Certificació energètica


La certificació energètica s’ha convertit en una de les principals eines a l’abast del projectista per tal de lluitar contra el malbaratament energètic i apostar per la sostenibilitat, dissenyant edificis energèticament eficients. 
TECTRAM Enginyers ofereix en el camp de la certificació energètica d’edificis un assessorament personalitzat amb la finalitat d’optimitzar el disseny i oferir especialització en el càlcul de la demanda i la obtenció de la qualificació energètica mitjançant la opció simplificada o el programari LIDER. Donat així compliment al document DB-HE1 del Código Técnico de la Edificación, pas previ a la obtenció de la lletra que acrediti la certificació energètica de l’edifici objecte.

Son objecte de certificació energètica edificis d’obra nova o rehabilitació integral. Alguns exemples serien  edificis destinats a:


-        Biblioteca
-        Auditori
-        Centre de Cultura
-        Cine i teatre
-        Ensenyament (Col·legi, Escola, Llar d’infant, Institut)
-        Casal i Centre Cívic
-        Poliesportiu
-        Sala de congressos
-        Ambulatori
-        Centre d’Assistència
-        Clínica i hospital
-        Geriàtric
-        Residències
-        Gimnàs
-        Oficines
-        Alberg
-        Apartament turístic
-        HotelVeure Serveis TECTRAM