TECTRAM Enginyers
Sant lluís 59, 08850 Gavà Barcelona · 936 384 924 · · Notes legals · By BASIC Estudio & LTW
CASTELLANO
Enginyeria DE PROJECTES
Eval·luacions acústiques
Avaluacions acústiques i projectes d'insonorització

Acompanyant al projecte d’activitats, en certes activitats destinades a bar, restaurant, gimnàs, entre d’altres, es necessària una valoració de les emissions sonores i vibratòries de la font d’estudi (activitats, motors, etc). Els resultats de les sonometries permetran determinar la compatibilitat d’aquesta font amb el seu entorn, en base als nivells sonors màxims admesos a la Normativa aplicable en cada cas. En el supòsit que les mesures indiquin incompatibilitat acústica, TECTRAM Enginyers, realitza el projecte d’insonorització amb la definició dels materials a instal·lar. L’objectiu és poder obtenir la llicència d’obertura corresponent.Veure Serveis TECTRAM