TECTRAM Enginyers
Sant lluís 59, 08850 Gavà Barcelona · 936 384 924 · · Notes legals · By BASIC Estudio & LTW
CASTELLANO
Enginyeria de projectes
Plans d'autoprotecció

Redacció i implantació de plans d’emergència (pla d’autoprotecció)


L’àmbit d’actuació de TECTRAM Enginyers en el camp dels plans d’autoprotecció avarca des de la confecció del Pla d’emergència fins la implantació d’aquest pla en una instal·lació (inclosos la formació del personal, el manteniment i l’actualització periòdica del contingut del mateix).

TECTRAM Enginyers redacta cada pla d'autoprotecció d'acord a:

1. Les Normes de Protecció Civil per l'elaboració de Plans d'Autoprotecció,
2. El Reial Decret 393/2007 de 23 de març
3. El Decret 82/2010 de 29 de juny...

 ...desenvolupant a grans trets els següents documents:

 · Avaluació del Risc
· Mitjans de Prevenció i Protecció
· Pla d'Emergència (Pla d’autoprotecció)
· Implantació (formació del personal i simulacres)...

 ...i amb l'objectiu de poder:

1. Dur a terme les actuacions necessàries abans de l'arribada dels grups exteriors d'auxili(bombers, policies, etc.) i facilitar la seva actuació si el pla d’emergència s’ha d’activar.
2. Neutralitzar les causes i efectes d'un sinistre amb els mitjans de què disposa la instal·lació.
3. Facilitar, arribat el cas, una evacuació de forma ràpida i segura.

Per mitjà del Pla d'Autoprotecció es defineix l'organització interna d'una instal·lació, que
permet que un conjunt de mesures i mitjans preestablerts siguin capaços d'interactuar
entre ells per evitar que hi hagi un accident o sinistre, o bé minimitzar les seves
conseqüències, si aquest es produeix.

El pla d'autoprotecció preestableix i configura una organització capacitada per activar el pla d'alarma i el pla d'actuació per a cada escenari sinistral i per a cadascun dels equips i du a terme el pla d'evacuació establert.

 Aquesta organització actuarà de forma progressiva i gradual en funció de la importància i gravetat del sinistre o accident, des de l'actuació localitzada o conat d'emergència fins a l'actuació general o emergència general.

TECTRAM Enginyers ha redactat Plans d’Autoprotecció d’activitats destinades a:

-        Biblioteca
-        Camp de futbol
-        Càmping
-        Centro de Cultura
-        Cinema i teatre
-        Ensenyament (Col·legi, Llar d’infants ei Institut)
-        Centre Cívic
-        Poliesportiu
-        Ambulatori
-        Centre d’Assistència
-        Clínica i hospital
-        Geriàtric
-        Residència
-        Oficines
-        Alberg
-        Hotel


Veure Serveis TECTRAM