TECTRAM Enginyers
Sant lluís 59, 08850 Gavà Barcelona · 936 384 924 · · Notes legals · By BASIC Estudio & LTW
CASTELLANO
Enginyeria de projectes
Legalitzacions d'instal·lacions

Projectes de Legalització d’instal·lacions (projecte d’electricitat, projecte de gas, projecte de climatització i calefacció, projecte de telecomunicacions i projecte d’aprofitament solar per a la producció d’ACS, etc)


TECTRAM Enginyers disposa de professionals preparats per a la redacció dels projectes i la gestió dels expedients requerits per l’administració per a la obtenció dels corresponents permisos de legalització necessaris.

Les instal·lacions subjectes a l’aprovació per part del Departament d’Indústria, requereixen la redacció d’un projecte de legalització específic. Els projectes necessaris són:

  • Projecte elèctric
  • Projecte de climatització i calefacció
  • Projecte de gas
  • Projecte de telecomunicacions

Projecte elèctric: El projecte d’electricitat, ha de ser redactat seguint les instruccions detallades en el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. Estan subjectes a redacció de projecte d’electricitat, entre d’altres, les instal·lacions elèctriques d’indústria amb potència superior  als 20 Kw, els aparcaments que requereixin ventilació forçada i potència superior als 100 Kw, els edificis d’ús vivenda i potencia superior als 50 Kw i tots els locals de pública concurrència. Per tant requereixen de projecte elèctric tots els locals d’espectacles i activitats recreatives (teatre, auditori, poliesportiu, biblioteca, centre cívic i similars) així com locals de reunió, treball i ús sanitari (bar, restaurant, hotel, museu, oficina, supermercat, entre d’altres).

Projecto de climatització i calefacció: El projecte de climatització, ha de ser redactat seguint les instruccions detallades en el Reglamento de instalaciones térmicas i estan subjectes a redacció de projecte de climatització les instal·lacions amb potència frigorífica superior als 70 Kw tèrmics. Habitualment estan compreses en aquest grup activitats destinades a biblioteca, centre cívic, restaurant, museu, col·legi o institut, ambulatori, hotel, supermercat i similars.

Projecte de gas: El projecte de gas, ha de ser redactat seguint les instruccions detallades en el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles, estant subjectes a redacció de projecte de gas les instal·lacions amb potència calorífica superior als 70 Kw. Habitualment estan compreses en aquest grup activitats destinades a restaurant, centre geriàtric, pastisseries amb obrador, col·legi o institut, hotel i hospital entre d’altres.

Projecte de telecomunicacions: El projecte de telecomunicacions, ha de ser redactat seguint les instruccions detallades en el Reglamento de infraestructures comunes de telecomunicaciones, estant subjectes a redacció de projecte de telecomunicacions les instal·lacions d’edificacions en règim de propietat horitzontal o edificis que siguin objecte d’arrendament. Habitualment estan compreses en aquest grup instal·lacions destinades a edifici de vivendes o oficines.
Veure Serveis TECTRAM