TECTRAM Enginyers
Sant lluís 59, 08850 Gavà Barcelona · 936 384 924 · · Notes legals · By BASIC Estudio & LTW
CASTELLANO
Enginyeria de projectes
Projectes Executius

Projectes d'instal·lacions


La definició exhaustiva de les instal·lacions en fase projecte garanteix l’estalvi de costos i la simplicitat d’implantació en el procés constructiu. El projecte  d’instal·lacions (també conegut com projecte executiu d’instal·lacions) defineix de manera exhaustiva (memòria, plànols i amidaments) com s’han d’executar les instal·lacions de l’edifici en qüestió, amb la finalitat de garantir la seva correcta funcionalitat i adequació normativa, permetent la seva posterior execució i legalització. El project d’instal·lacions, servirà a més per a valorar econòmicament i el cost estimat de la seva construcció i evitar desviacions posteriors en l’execució de les instal·lacions.

Tot i que en moltes ocasions el projecte d’instal·lacions encarregat per part dels nostres clients queda restringit a les instal·lacions clàssiques (projecte d’electricitat, projecte de gas,  projecte de climatització i projecte de telecomunicacions), TECTRAM Enginyers desenvolupa projectes d’instal·lacions de:

 • Instal·lacions elèctriques i d’iluminació
 • Climatització, calefacció i ventilació
 • Fontaneria
 • Sanejament
 • Instal·lacions d’extinció i detecció d’incendis
 • Parallamps i xarxa de posada a terra
 • Seguretat (Alarmes, Circuit tancat de TV, ...)
 • Instal·lacions de telecomunicacions
 • Telefonia , megafonia i senyalització
 • TV/FM , Informàtica, veu i dades
 • Aparells elevadors

TECTRAM Enginyers posseeix una amplíssima experiència en la redacció de projectes d’instal·lacions per a tot tipus d’edificis i equipaments. Destaquem entre d’altres, edificis destinats a:

Cultura i educació
-        Biblioteca
-        Auditori
-        Centre de Cultura
-        Cinema i teatre
-        Ensenyament (Col·legi, Escola, Llar d’infants, Institut)

 

Equipaments públics i esportius
-        Camp de futbol
-        Casal i Centre Cívic
-        Poliesportiu
-        Sala de congressos

 

Activitats industrials
-        Indústria en general
-        Laboratori
-        Taller mecànic

 

Comerç i alimentació
-        Mercat o supermercat

 

Oci
-        Bar i Bar musical
-        Discoteca
-        Restaurant
-        Sala de ball i sala de festa

 

Sector sanitari
-        Ambulatori
-        Centre d’Assistència
-        Centre veterinari
-        Clínica i hospital

 

Sector serveis
-        Aparcament
-        Campament juvenil i casa de colònies
-        Centre comercial
-        Geriàtric
-        Residències
-        Gimnàs
-        Oficines

 

Sector turístic

-        Alberg
-        Apartament turístic
-        Càmping
-        HotelVeure Serveis TECTRAM